…..సినిమా హాల్లో కూడా పార్కింగ్ తీసేసిన ప్రభుత్వం ….!ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఎందుకు పార్కింగ్ పెట్టినట్టు…..? పదినిమిషాల్లో వెళ్లేవారు కూడా పార్కింగ్ ఫీజు వసూలు చేస్తున్నారు…..? పార్కింగ్ దందాపై A1టివి లో ప్రత్యేక కథనం …. త్వరలో…..